Category: дети

Category was added automatically. Read all entries about "дети".

Всегда в продаже

Если вам зачем-то нужны мои книги, то вот они. В самой последней авторской редакции. Всегда в наличии.А это то же самое, но без всяких прикрас и художеств. Голая ссылка на каталог издательства Franc-Tireur USA.
http://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=982469

Если вы в России, друзья, то Швейка лучше искать уже в новой редакции 2014 года. Кроме того, только здесь, в стране широких полей и полноводных рек, можно обзавестись биографией ФЗ и книжкой моих рассказов. Если почему либо, конечно, у вас вдруг появилось лишнее время и бесхозные деньги.

sv.jpg

en.jpgfz.jpg


Маг."Москва"
Лабиринт
Озон


Лабиринт
Озон


Геликон Плюс

Ну, и совсем свежая вещь. Роман уже этого, 2016, года издания. Те, новый, так получается.
cover_lj.png
Лабиринт
НОВОСТЬ!
МОИ ТЕКСТЫ (ЕДВА ЛИ НЕ ВСЕ!) МОЖНО ЧИТАТЬ НА БУКМЕЙТЕ (И НЕКОТОРЫЕ ВОВСЕ БЕСПЛАТНО)
https://bookmate.com/search/author/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%85
sv_h

Poslyšte, nejste vy slavjanofil? или Заметка о дружбе народов

Ч.2 Гл.3


- Когда я был в Сербии,-- сказал Водичка,-- то в нашей бригаде любому, кто вызовется вешать "чужаков", платили сигаретами: повесит солдат мужчину -- получает десяток сигарет "Спорт", женщину или ребенка -- пять.
...
Премило плыли по Дрине в Дунай раздутый "чужак" рядом с нашим изуродованным запасным.Když jsem byl v Srbsku,“ řekl Vodička, „tak u naší brigády věšeli, kteří se přihlásili, čúžáky za cigarety.

Plaval tam nadmutej čúžák vedle našeho rozflákanýho landveráka hezky po Drině do Dunaje.


Collapse )

Habacht! или Братья Кармазиновы

А вот еще странная и необъяснимая тяга переводчика "утолстаивать" Гашека. "Обдостоевливает" прямо-таки детским способом. Склеивая абзацы. Причем никакой логики и системы не могу обнаружить. То соблюдает авторскую лесенку, даже в два коротеньких предложения, то выпускает безжалостно весь воздух.

Типичнейший пример.

Hašek:

   Na chodbě domu, kde měl byt, velice často ozývaly se kletby neuspokojených věřitelů. Vodil si také do bytu holky z ulice nebo posílal si pro ně svého vojenského sluhu. Velmi rád hrával ferbla a byly jisté domněnky a předpoklady, že hraje falešně, ale nikdo mu nedokázal, že má schované eso v širokém rukávě své vojenské kleriky. V důstojnických kruzích zvali ho svatým otcem.

    Na kázání se nikdy nepřipravoval, v čemž se lišil od svého předchůdce, který také navštěvoval garnizón. To byl člověk stižený utkvělou představou, že se mužstvo zavřené na garnizóně dá z kazatelny polepšit. Ten ctihodný kurát kroutil nábožně očima a vykládal zavřeným, že je nutna reforma nevěstek, reforma péče o neprovdanou matku, vypravoval o výchově nemanželských dětí. Jeho kázání byla abstraktního rázu a neměla nijaké spojitosti s přítomnou situací, nudila.


Богатырев:

  На лестнице дома, где помещалась его квартира, очень часто раздавались проклятия неудовлетворенных кредиторов. Отто Кац водил к себе девок с улицы или посылал за ними своего денщика. Он увлекался игрой в "железку", и ходили не лишенные основания слухи, что играет он нечисто, но никому не удавалось уличить фельдкурата в том, что в широком рукаве его военной сутаны припрятан туз. В офицерских кругах его величали "святым отцом". К проповеди он никогда не готовился, чем отличался от своего предшественника, раньше навещавшего гарнизонную тюрьму. У того в голове твердо засело представление, что солдат, посаженных в гарнизонную тюрьму, можно исправить проповедями. Этот достойный пастырь набожно закатывал глаза и говорил арестантам о необходимости реформы законов о проститутках, а также реформы касательно незамужних матерей и распространялся о воспитании внебрачных детей. Его проповеди носили чисто абстрактный характер и никак не были связаны с текущим моментом, то есть, попросту сказать, были нудными.Любопытно и еще одно, куда менее безобидное самоуправство. В авторском тексте, все должности, звания и тд, всегда даются по-чешски. Например, фельдфебель - šikovatel, капитан - hejtman, а бессмертный Отто Кац - рolní kurát. Полевой поп. Полковой священник, по-русски говоря. А вот в прямой речи, персонажи используют немецкий или всякие его дерриваты.

  "Poslušně hlásím, pane feldkurát," řekl rozvážně Švejk


У Богатырева же все по-немецки. И в авторской речи, и в прямой. Что теряется? Она самая, смердяковская тонкость холопского презрения.

UPD:

А вот похвально правильный случай. (курсив мой)

Гл. 14 ч.I

Hašek:
Tak se stalo, že to dopoledne uviděl nadporučík Lukáš ponejprv poctivou a upřímnou tvář dobrého vojáka Švejka, který mu hlásil: „Poslušně hlásím, pane obrlajtnant, že jsem ten Švejk, prohranej panem feldkurátem v kartách.“

Богатырев:
Итак, первое, что увидел в это утро поручик Лукаш, была честная, открытая физиономия бравого солдата Швейка, который отрапортовал:
-- Честь имею доложить, господин обер-лейтенант, я -- тот самый Швейк, которого господин фельдкурат проиграл в карты.